18 Haziran 2015 Perşembe

Duayen Gazeteci Bedii Faik Akın’ın Ardından (Mustafa Özcan, 17 Haziran 2015)


Duayen Gazeteci Bedii Faik Akın’ın Ardından

Türkiye’nin duayen bir gazetecisi, kendisinin köşelerinde kullanmayı sevdiği adıyla Bedii Faik 16 Haziran 2015 günü vefat etti.
Bandırmalı ve gazetecilik meslek kültürünün Türkiye’de gelişmesine önemli katkılar sağlamış olan TGC’nin ilk Genel Sekreteri Bedii Faik’i BKP’unda bir yazı ile yâd etmenin hem bir gereklilik hem de bir sorumluluk olduğu yönünde kendimde kaçınamadığım bir duygu oluştu.
Çünkü Bedii Faik’in yakın tarihin gazetecilik dünyasında temsil ettiği yerinin alışılagelmiş olanın dışında ya da diğer bir deyişle standartların ötesinde olduğunu düşünüyorum. 
Akın’ı, 94 yıllık yaşamının uzun gazetecilik yıllarında, pek çok renkteki gazetede yazmış ama özündeki rengini yitirmemiş, gazete sahibi olmuş ama patronu olmamış, muhalefet etmiş ama muhalif olmamış, zamanın ruhunu almış ama zamanın adamı olmamış diye tanımlamak yerinde olacaktır sanırım. 
Bedi Faik’in yazdığı fıkralarıyla ince hiciv sanatının doruklarında gezinmiş olduğunu da burada belirtmek yanlış olmaz. Yitirdiğimiz bu değerli “kalem erbabı” hakkında Wikipedi’de kendisine ayrılmış başlıkta belirtilmiş olanları küçük değişikliklerle aşağıya aktararak yazımı tamamlayayım (*);

“Türk yazar.1921 yılında Bandırma'da doğdu.  Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. Tıp Fakültesi'ne girdi. Okulu bitirmeden ayrıldı. Bir süre ticaret yaptı.
Tasvir gazetesinde başladığı fıkra yazarlığını Tan, Milliyet, Yeni İstanbul, Ulus gazetelerinde sürdürdü. Çeşitli gazetelerde uzun yıllar yazarlık yaptı. 1952'de Falih Rıfkı Atay'la birlikte Dünya gazetesini kurdu.
Demokrat Parti iktidarına karşı sürdürdüğü sert muhalefetiyle tanındı. 1965 seçimlerinin ardından Adalet Partisi yanlısı bir tutum izledi. 1975'te gazeteyi sattı; ama fıkra yazarlığına devam etti. Ardından Hürriyet ve Son Havadis gazetelerinde yazdı. Gazeteciliği bıraktı, yıllarca yurt dışında yaşadı”

Mustafa Özcan (17 Haziran 2015)
_______________
6 Haziran 2015 Cumartesi

BKP Bloğu’na yazmaya davet ediyoruz.


Bandırma’nın Değerli Kültür Dostları

Sizleri, BKP, Bandırma Kültür Platformu olarak Bandırma’nın kültürel boyutunu ele alan konularda BKP Bloğu’na yazmaya davet ediyoruz.

Çünkü tarihselliğinin yanı sıra günümüzde Güney Marmara Bölgesi’nin denize açılan ana kapısı olmasından dolayı Bandırma bu coğrafyanın hızlı atan kalbi durumundadır. Bu kilit özelliğinden kaynaklanan gelişim potansiyeli Bandırma’yı, Türkiye’de, büyük ve modern yerleşim özelliğine sahip olarak geleceğin inci kentlerinden biri haline getirmiştir.

Betimlenen bu vizyon ile, Bandırma ve çevresinin, hem bir kent, hem de bir yaşam coğrafyası mahiyeti ile kültürel olarak ele alınıp sadece yerelde, yakın coğrafyada veya yurtta değil, küresel düzeyde de tanıtmayı kendimize şiar edindik.

Böylece Bandırma’nın hem sanal ortamdaki kültürel boyutunu derleyerek hak ettiği bu tanıtımına katkı yapmayı, hem de evrensel ve küresel kurumlar nezdindeki mevcut tanınmışlığını artırmayı misyon olarak benimsedik.

İşte bu amaçla Bandırma Kültür Platformu’nun katılımcıları olan “Bandırma severler” olarak bu gönüllü çalışma doğrultusunda cesaretlenerek yola çıktık.

Bu nedenle, Bandırma Kültür Derlemesi’ni hep birlikte oluşturmak üzere bağımsız, bağlantısız ve maddi bir beklenti olmaksızın üstlendiğimiz Bandırma’nın kültürel boyutunu ele alan bu çabamıza Sizleri de makale ve yazılarınız ile katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Mustafa Özcan
BKP Adına,
Kurucu ve Moderatör

Not: 
Bandırma Kültür Platformu bloğunda yayınlanması istenilen yazılar BKM Sekretaryasında görev alan Ümit Ersöz'e e-posta ile (ersozu@gmail.com  adresine) gönderilmelidir. Yapılacak değerlendirmeden sonra BKP amacına uygun olan yazıların bloğa konulması gerçekleştirilecektir.